1. juni 2009

Lånekassens fastrenter med spennende endringer

Om noen dager vil lånekassen publisere de faste rentene for 3. kvartal. I følge mine beregninger vil fastrentene bli seende slik ut:

- 3-årig fastrente går ned fra 3,5% til 3,2%
- 5-årig fastrente går opp fra 4,0% til 4,2%
- 10-årig fastrente går opp fra 4,7% til 5,1%

Flytende rente er det for tidlig å si noe om, ettersom man der bruker en beregningsmodell som ser på gjennomsnittet for tre måneder av gangen. Dermed har man kun data for to av disse tre månedene, og så langt ser det ut til den flytende renten vil havne helt ned i 2,8%.

Hva skal man gjøre? Kortsiktige renter ser ut til å falle, mens langsiktige renter later til å stabilisere seg ved å klatre igjen. Er vi midt i knekken som gjør det lønnsomt å binde renten, eller bør man holde den flytende så lenge som mulig for å høste godt av den rekordlave renten?

Jeg tror fortsatt det vil lønne seg å holde renten flytende i enda en periode. Verden står fortsatt foran usikre tider med økende arbeidsledighet og negativ BNP. Men usikkerheten er stor, og jeg sliter med å komme med en klar anbefaling nå, annet enn at flytende rente vil alltid lønne seg. Femårig fastrente er nå 4,2%, noe som er på snittet av en historisk flytende rente. Men å binde renten på dette nivået nå tror jeg vil være dumt, i og med at den flytende renten er på vei ned. Skal man trekke en konklusjon fra dette, så vil det være at du bør binde renten ett år fra nå. I følge mitt innlegg om renter hos Lånekassen for en stund tilbake konkluderte jeg med at man bør binde renta ett år etter man bestemmer seg for at man vil gjøre det. Våren 2010, med andre ord, vil Lånekassen mest sannsynlig få min søknad på 3-årig binding av renten.