7. november 2010

Hvorfor man ikke skal legge ned alle pelsfarmer

Stor debatt i avisene og høyt engasjement på Facebook: pelsdyr i oppdrett som lider med sykdommer og alvorlige skader. Det er Dyrebeskyttelsen og Nettverk For Dyrs Frihet som har avdekket at enkelte oppdrettsdyr lever under usunne forhold. Mange ønsker nå at pelsdyropprett bør forbys, men jeg er ikke utelukkende enig i dette. Det at det avdekkes ikke-tilfredstillende forhold på enkelte pelsfarmer er ikke ensbetydende med at det er alle oppdrettere som ikke følger regelverk eller har tilstrekkelig omsorg for dyrene sine. Som i alle bransjer så finnes det useriøse aktører, men dette er en lovregulert næring i Norge hvor den største andelen er seriøse aktører. Skal man gjøre noen sammenligninger, så vil det være at dersom en kebabsjappe blir stengt av helsemyndighetene, så bør man forby kebabutsalg i Norge. Det andre argumentet for å beholde pelsdyroppdrett i Norge er at man på denne måten kan benytte virkemidler for å beskytte egen produksjon av pels, og dermed ha bedre kontroll på den råvaren som blir produsert, framfor import av pels som kan komme fra farmer i land uten særlig lovgivning. Fakta blir derfor at dersom man forbyr pelsdyrfarmer i Norge, så vil markedet tas over av utenlandske aktører hvor verken Dyrebeskyttelsen eller Nettverk For Dyrs Frihet har noe å si. Konklusjonen bør derfor være at man heller bør ha fokus på virkemidler for å sikre en god og sunn produksjon av pels i Norge, med tilstrekkelig nivå og kvalitet i forhold til å dekke eget behov. Og framfor å kreve forbud mot pelsdyrfarmer kan man helt enkelt la være å kjøpe seg plagg med pels. På den måten forsvinner pelsdyrfarmene helt av seg selv. Husker du for eksempel brusen Shio? Den med ferskensmak? Nei jeg vet, den var jo ikke veldig god...